ppp.wschowa.info » Strona główna » Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych BIP

Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych

 W dn. 03.06.2019 r. zakończono cykl pięciu spotkań zajęć socjoterapeutycznych                     „Nić Porozumienia” organizowanych na terenie Naszej Poradni

od 06.05.2019 r.

 
   Były one skierowane do uczniów klas IV-VI. Celem zajęć, prowadzonych metodą warsztatową, było zwiększenie samopoznania, poczucia własnej wartości rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
Wzięło w nich udział  sześcioro uczniów szkół podstawowych ze Wschowy i okolicy.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach socjoterapeutycznych, opracowanych i prowadzonych przez pracowników PPP.
Cykl zajęć zakończono spotkaniem podsumowującym, podczas którego zorganizowano ćwiczenia integrujące grupę uczestników.
 Dzieci rozwiązywały zagadki, szukały „skarbu”, dobrze się bawiły. Dzielili się wrażeniami dotyczącymi przebytych spotkań. Następnie prowadzące zajęcia wręczyły uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, sfinansowane w ramach projektu  realizowanego we współpracy z Gminą Wschowa. 
Prowadzący dziękują Dzieciom za aktywny udział w zajęciach i Rodzicom za współpracę w realizacji spotkań.


Zapraszamy na kolejną edycję „Nić Porozumienia” zainteresowane dzieci w przyszłym roku szkolnym.
  
        

                                                        Prowadzące zajęcia:
                                                                                  Aleksandra Rodziewicz- psycholog PPP
                                                                 Alicja Swat – pedagog PPP