ppp.wschowa.info » Strona główna » BIP

      Informujemy, iż organizujemy kolejną edycję kursu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Zajęcia te (na mocy porozumienia o współpracy) są dofinansowane przez Gminę Wschowa.

      Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 14.10.2019 r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie ul. Zacisze 1 w gabinecie nr 7.

 

      Informacje o programie:

 

      1. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" jest programem edukacyjnym dla wszystkich  zajmujących się wychowywaniem młodego pokolenia,                a w szczególności zaadresowana jest do Rodziców, którzy pełnią podstawową funkcję komórki rodzinnej, jaką jest funkcja wychowawcza.

      2. Program został opracowany i wdrażany pod opieką merytoryczną "Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno - Psychologicznej".

      3. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" dostarcza dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się, pomaga doskonalić własne umiejętności wychowawcze, uczy poszanowania uczuć i potrzeb młodych ludzi. Wskazuje również na fundamentalne znaczenie postawy rodzica i wychowawcy, opartej na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam realizuje.

      4. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małej grupie (do 15 osób), metodami aktywnie angażującymi uczestników         w pracę nad poznawaniem i nabywaniem umiejętności wychowawczych.

      5. W czasie zajęć uczestnicy zajmują się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dzieckiem. Przyglądają się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, sposobom stawiania zakazów i nakazów oraz ich egzekwowania. W efekcie końcowym rodzice i wychowawcy wzmacniają swoje kompetencje wychowawcze, zwiększają skuteczność swoich oddziaływań wobec swoich dzieci lub podopiecznych.

 

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów.

                                    Zajęcia organizowane są nieodpłatnie.

 

Prowadzące:

mgr Aleksandra Rodziewicz - psycholog

mgr Alicja Swat - pedagog

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie, ul. Zacisze 1 

tel. 65 540 20 30