ppp.wschowa.info » Strona główna » Uwaga! Stopień alarmowyBIP

Uwaga! Stopień alarmowy

W związku z powyższym nakazuję:

- poinformować o zagrożeniu incydentami o charakterze terrorystycznym pracowników i uczniów;

- uniemożliwić wstęp do przedszkoli i szkół osób postronnych;

- zwiększyć czujność w stosunku do osób zachowujących się podejrzanie;

- udrożnić drogi ewakuacyjne;

- prowadzić kontrolę odbieranych przesyłek pocztowych;

- sprawdzić wyposażenie apteczek i w razie potrzeby uzupełnić;

- informować pracowników sekretariatów, współpracowników oraz uczniów o zauważeniu porzuconych paczek i bagaży lub innych oznak nietypowej działalności;

- zamknąć i zabezpieczyć nieużywane budynki i pomieszczenia;

- sprawdzić aktualność numerów telefonów, pod które należy przekazywać meldunki (w organach prowadzących lub rejestrujących);

- sprawdzić środki i procedury alarmowego reagowania.

 

W załączeniu pismo od Lubuskiego Kuratora Oświaty p. Ewy Rawa.

19.74 KB