ppp.wschowa.info » Aktualności » Cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnychBIP

Cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 19.10 2018 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie odbyło
się cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych
z rejonu działania naszej Poradni.
Tematem spotkania było : „ Konstruowanie oferty szkoleniowej w oparciu o współpracę z PiM”
W ramach współpracy placówek pomocowych i oświatowych Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
Młodzieży P. Malwina Chruścicka przedstawiła zgromadzonym pedagogom zasady promowania i
finansowania projektów profilaktycznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
Wskazała na potrzebę realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPĘ.
P. Chruścicka zwróciła się z prośbą do uczestników spotkania z zapoznaniem się z ofertą w/w
programów w celu dokonania wyboru jednego lub dwóch do realizacji w placówkach oświatowych.
Spotkanie dyskusyjne odbędzie się styczniu 2019 r. Zapraszamy wszystkich pedagogów i psychologów
szkolnych do aktywnego wyboru programów profilaktycznyczno - wychowawczych zawartych w
ofercie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dodatkową propozycją współpracy jest projekt zorganizowania szkolenia dla pedagogów i
psychologów szkolnych oraz wychowawców i nauczycieli z zakresu „ Dialog motywujący w pracy z
dziećmi i młodzieżą”. Działania podejmowane w oparciu o tą metodę terapeutyczną pozwala na
uzyskanie efektywnych wyników w pracy profilaktycznej i wychowawczej.
Zapraszamy i prosimy o zgłoszenie udziału do P. Alicji Swat- koordynatora Zespołu Edukacyjno-
Konsultacyjnego do dnia 14.12. 2018 r./ tel. kontaktowy 65 540 20 30 /.