ppp.wschowa.info » Aktualności » Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowychBIP

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych

W dniu 26 października 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych. Spotkanie prowadziły pani Magdalena Lissowska – Ast i pani  Anika Szlemp – Jasiak.

Podczas spotkania podsumowano Ogólnopolski Tydzień Kariery. Doradcy, którzy organizowali w swoich szkołach zajęcia i konkursy w ramach OTK, podzielili się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami spotkania.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony nowemu rozporządzeniu Ministra Edukacji dotyczącego doradztwa zawodowego.  Doradcy biorący udział w spotkaniu mieli możliwość skonfrontować swoje spostrzeżenia na temat nowego rozporządzenia. Jak wszyscy zgodnie zauważyli wprowadzenie obowiązkowych godzin z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach podstawowych ( klasy VII – VIII) jest dużym krokiem naprzód, który daje szkolnym doradcom możliwość skutecznej pomocy uczniom w poznaniu siebie i zaplanowaniu ścieżki kształcenia. Dużą pomocą jest również wsparcie jakie zapewnia rozporządzenie dla wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, w postaci włączenia nauczycieli przedmiotowców w proces doradztwa.

Pracownicy Poradni przedstawili ofertę Działu Poradnictwa Zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 oraz przypomnieli procedury składania zapotrzebowania na zajęcia warsztatowe i spotkania z rodzicami. Zaakcentowano również ważną rolę rodziców w procesie podejmowania decyzji przez uczniów, zwracając tym samym uwagę na potrzebę organizowania spotkań z rodzicami.

Podsumowując spotkanie ustalono również wstępny termin drugiego spotkania z doradcami w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.