ppp.wschowa.info » Aktualności » DRZWI OTWARTE DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY hUMANISTYCZNEJ W LESZNIEBIP

DRZWI OTWARTE DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY hUMANISTYCZNEJ W LESZNIE

W dniu 29 listopada odbyło się na terenie Poradni spotkanie ze studentami WSH w Lesznie. Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy placówki. Przybyli na spotkanie studenci mogli zapoznać się z działalnością placówki, poszerzyć swoją wiedzę na temat form pomocy oferowanych przez Poradnię oraz zapoznać się z szerokim wachlarzem działań profilaktycznych oferowanych środowisku lokalnemu placówki.

Dziękujemy odwiedzającym nas studentom za przygotowanie się do spotkania i zadawanie prowadzącym pytań, które świadczyły o dobrym nastawieniu do poszerzania swoich kompetencji w pracy z dziećmi.

Spotkanie prowadzone było przez panią dyrektor Annę Gbiorczyk i psycholga Anikę Szlemp - Jasiak.