ppp.wschowa.info » AktualnościBIP

Zajęcia wakacyjne w Poradni.
W pierwszym tygodniu lipca na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie odbyła się kolejna edycja zajęć wakacyjnych pt. „ Przechytrzyć nudę”. Jak co roku w zajęciach wzięły udział dzieci objęte pomocą naszej placówki, jak i dzieci modelujące zachowania. W ramach realizowanej profilaktyki dajemy możliwość dzieciom do zagospodarowania czasu wolnego -bezpiecznego , kreatywnego , wolnego od uzależnień. Wspieranie postaw twórczych i prospołecznych, rozwijanie osobowości uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. To tylko część celów i działań skierowanych do dzieci w ramach zajęć „ Przechytrzyć nudę”. Jednak naszym głównym celem było, aby zachęcić uczniów do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego, dzięki czemu będą potrafili zorganizować sobie czas wolny nie tylko w oparciu o tablet czy komputer. Specjaliści prowadzący zajęcia proponowali dzieciom udział w różnorodnych ćwiczeniach, działaniach, rozwijających nie tylko inwencję twórczą, kreatywność, uzdolnienia plastyczne, ale także rozwijających zdolności społeczne. Zajęcia były dostosowane do poziomu aktywności dzieci, ich samopoczucia oraz chęci uczestnictwa w proponowanych ćwiczeniach, zabawach. Dzieci codziennie mogły liczyć na nowe wyzwania - zaczynając od gier i zabaw na świeżym powietrzu po: pająki z kreatywnych drucików, kamiennych kosmitów jak i poszukiwanie skarbu i podchody. Uwiecznieniem naszych zajęć było spełnienie marzenia Olafa o śniegu w lecie (bo wierzymy, że marzenia się spełniają), choć jak podejrzewamy sprowadziliśmy ochłodzenie. Projekt „Przechytrzyć nudę” współfinansowany był przez Gminę Wschowa na mocy porozumienia o współpracy z dnia 11.06.2019. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją. Koordynator projektu – mgr Anika Szlemp- Jasiak Prowadzący zajęcia – mgr Anna Huzar, mgr Alicja Swat, mgr Iwona Lasota – Bartkowiak, mgr Magdalena Józefiak – Mieżowiec Chętnych na kolejne edycje zajęć „ Przechytrzyć nudę” jak i innych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Wschowie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej lub naszego profilu na Facebooku.
DRZWI OTWARTE DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY hUMANISTYCZNEJ W LESZNIE
W dniu 29 listopada 2018 roku w ramach współpracy z WSH w Lesznie gościliśmy na terenie Poradni studentów kierunków pedagogicznych.
Zaproszenie - bezpłatne badania
Zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do klas IV-VI szkół podstawowych na bezpłatne badania Testem Uzdolnień Wielorakich.
Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych
W dniu 26 października 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych. Spotkanie prowadziły pani Magdalena Lissowska – Ast i pani Anika Szlemp – Jasiak. Podczas spotkania podsumowano Ogólnopolski Tydzień Kariery. Doradcy, którzy organizowali w swoich szkołach zajęcia i konkursy w ramach OTK, podzielili się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami spotkania.
Cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych
W dniu 19.10 2018 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie odbyło się cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu działania naszej Poradni.
Spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych
W dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych z rejonu działania naszej Poradni. Spotkania te organizowane są cyklicznie w ramach współpracy między placówkami organizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Listopadowa edycja poświęcona była nowym formom pomocy, które pojawiły się w efekcie reformy oświaty. Analizie poddano formy wsparcia: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Kurs „Szkoła dla Rodziców”
Ruszamy z kolejną edycją kursu „Szkoła dla Rodziców”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15.10.2018r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w gabinecie nr 7. Zajęcia organizowane są nieodpłatnie. Mają na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców. Zapraszamy!