ppp.wschowa.info » Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.BIP

W roku szkolnym 2018/2019 posiedzenia Zespołów Orzekających w PPP odbywać się będą zgodnie z harmonogramem tj.

Harmonogram


Zespołów Orzekających


2018/2019


18.09.2018

16.10.2018

20.11.2018

18.12.2018

15.01.2019

19.02.2019

19.03.2019

16.04.2019

21.05.2019

18.06.2019

02.07.2019

20.08.2019

  

W uzasadnionych przypadkach terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.

21.50 KB