ppp.wschowa.info » Terminy posiedzeń Zespołów Orzekających.BIP

W roku szkolnym 2019/2020 posiedzenia Zespołów Orzekających w PPP odbywać się będą zgodnie z harmonogramem tj.

Harmonogram


Zespołów Orzekających


2019/2020


17.09.2019

15.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

21.01.2020

18.02.2020

17.03.2020

21.04.2020

19.05.2020

16.06.2020

21.07.2020

18.08.2020


  

W uzasadnionych przypadkach terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.

21.50 KB