ppp.wschowa.info » Misja i wizjaBIP

Misja i wizja

MISJA PORADNI 

PPP = POZNAJEMY, POTRAFIMY,POMAGAMY

POZNAJEMY

Potrzeby lokalnego środowiska                                                                                                                              

Funkcja diagnostyczna:
- diagnoza logopedyczna
- diagnoza psychologiczna
- diagnoza indywidualnych potrzeb
- diagnoza środowiska szkolnego
                                            
POTRAFIMY

- wysoko wykwalifikowana kadra

( z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,doradztwa zawodowego , logopedii,  surdopedagogiki, tyflopedagogiki,  diagnozy dzieci  autystycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

- ustawiczne podnoszenie umiejętności
- LLP –” Uczenie się przez całe życie” FRSE
- otwartość na nowe kierunki w pedagogice
- uczestnictwo w warsztatach i konferencjach
- wprowadzanie nowych form i metod pracy 

POMAGAMY

Prowadzenie działalności :
- diagnostycznej,
- terapeutycznej
- doradczej
- profilaktycznej ,interwencyjnej
- psychoedukacyjnej ,
- mediacyjnej
- konsultacyjnej
- rehabilitacji

WIZJA PORADNI

WZMACNIAMY WAS I UŁATWIAMY WAM DROGĘ KU OSOBISTEMU ROZWOJOWI

I EFEKTYWNEMU FUNKCJONOWANIU W ŚRODOWISKU.