ppp.wschowa.info » Współpraca z placówkamiBIP

Współpraca z placówkami oświatowymi

PPP wychodzi do placówek oświatowych z propozycją współpracy.
Zwracamy sie z prośbą do Państwa Dyrektorów placówek oświatowych o pisemne zgłaszanie zapotrzebowania na:
-spotkania z rodzicami
-spotkania z radą pedagogiczną
-spotkania z dziećmi i młodzieżą
-prowadzenie punktu konsultacyjnego w placówce
-udział przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w posiedzeniach szkolnego zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-prowadzenie zajęć z uczniami