ppp.wschowa.info » Druki do pobrania BIP

Druki do pobrania

Tu wpisz treść
Opinia nauczyciela polonisty 27.00 KB
Wniosek o badanie - specyficzne trudności w uczeniu się 19.50 KB
Informacja przedszkola o dziecku 35.50 KB
Informacja szkoły o uczniu 56.00 KB
Formularz zgłoszeniowy - DLA PLACÓWEK 30.00 KB
Wniosek do Zespołu Orzekającego 33.50 KB
Zaświadczenie lekarskie - roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 30.00 KB
Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 31.50 KB
Wniosek o prowadzenie terapii 26.00 KB
Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualne 33.50 KB
Wniosek o przeprowadzenie badań 23.50 KB
Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36.00 KB