ppp.wschowa.info » DRUKI DO POBRANIABIP

Druki do pobrania

Wsparcie działań placówek - formularz zgłoszeniowy 30.00 KB
Wniosek o wydanie duplikatu informacji/opinii/orzeczenia 26.50 KB
Wniosek o wydanie opinii/informacji 59.50 KB
Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka kształcenia 30.50 KB
Zaświadczenie lekarskie nauczanie indywidualne 34.00 KB
Zaświadczenie lekarskie kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 31.50 KB
Zaświadczenie lekarskie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36.00 KB
Wniosek o wydanie DUPLIKATU orzeczenia/opinii 24.00 KB
33.50 KB
Wniosek o wydanie orzeczenia, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 33.50 KB
Informacja przedszkola o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną 46.50 KB
Informacja przedszkola o dziecku 35.50 KB
Informacja szkoły o uczniu 56.00 KB
Informacja szkoły o wychowanku z niepełnosprawnością intelektualną 52.50 KB
Wniosek o przeprowadzenie badań, konsultacji 34.50 KB
Wniosek o prowadzenie terapii 33.00 KB
Wniosek o przekazanie teczki z innej Poradni 23.00 KB