ppp.wschowa.info » ProceduryBIP

Regulamin prowadzenia terepii na terenie Poradni
Zapraszamy do przeczytania artykułu.
Procedura udzielania pomocy z zakresu doradztwa zawodowego
Procedura dotycząca zasad diagnozy logopedycznej
Procedura dotycząca zasad diagnozy psychologicznej
Procedura dotycząca zasad diagnozy pedagogicznej niepowodzeń szkolnych.
Procedura postępowania diagnostycznego w przypadku dzieci z dysleksją rozwojową
Procedura przyjmowania klientów poradni
Wytyczne do stosowania przy pierwszym kontakcie z poradnią...

(Lista załączników do artykułu: Wniosek o badanie, Informacja szkoły o uczniu, Informacja przedszkola o dziecku)