Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych.

Warsztaty dotyczą planowania kariery. Celem zajęć jest wsparcie uczniów w procesie samopoznania oraz wskazanie im czynników istotnych dla podjęcia przemyślanej decyzji w aspekcie edukacyjno – zawodowym.

Pierwsze zajęcia odbyły się dnia 29.09.2021 r. w Szkole Podstawowej w Lginiu. Spotkanie dla uczniów klasy VIII poprowadziła Pani psycholog i doradca zawodowy Anika Szlemp – Jasiak.

UWAGA

Chętnych uczniów zapraszamy również na badania pod kątem predyspozycji zawodowych oraz indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym w Poradni. Badania/indywidualna rozmowa możliwa jest po złożeniu wniosku w sekretariacie Poradni (rodzic /opiekun lub pełnoletni uczeń).