Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Misja i wizja

MISJA PORADNI 

PPP = POZNAJEMY, POTRAFIMY,POMAGAMY

POZNAJEMY

Potrzeby lokalnego środowiska                                                                                                                              

Funkcja diagnostyczna:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza indywidualnych potrzeb
 • diagnoza środowiska szkolnego

                                            
POTRAFIMY

 • wysoko wykwalifikowana kadra

( z zakresu psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego , logopedii,  surdopedagogiki, tyflopedagogiki,  diagnozy dzieci  autystycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

 • ustawiczne podnoszenie umiejętności
 • LLP –” Uczenie się przez całe życie” FRSE
 • otwartość na nowe kierunki w pedagogice
 • uczestnictwo w warsztatach i konferencjach
 • wprowadzanie nowych form i metod pracy 

POMAGAMY

Prowadzenie działalności :

 • diagnostycznej,
 • terapeutycznej
 • doradczej
 • profilaktycznej ,interwencyjnej
 • psychoedukacyjnej ,
 • mediacyjnej
 • konsultacyjnej
 • rehabilitacji

WIZJA PORADNI

WZMACNIAMY WAS I UŁATWIAMY WAM DROGĘ KU OSOBISTEMU ROZWOJOWI I EFEKTYWNEMU FUNKCJONOWANIU W ŚRODOWISKU.