Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WE WSCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dział małego dziecka od 0 do 6 roku życia

(osoby odpowiedzialne: Iwona Bartkowiak- logopeda, Magdalena Józefiak-Mieżowiec – pedagog, Marta Majcher – psycholog):

Dział szkoły podstawowej klasy od I do VI

(osoby odpowiedzialne: Katarzyna Klak-Korona – psycholog, Starżyk -Buczek – pedagog ):

,,Ucywilizować rywalizację” zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V.

Zajęcia edukacyjne dla klas I-III w ramach polityki Poradni Ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Celem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożeń przemocą.

Warsztaty dla uczniów ,,Budujemy pewność siebie” (kl. V).

Zajęcia warsztatowe ,,Jak się uczyć” (uczniowie klas IV)

„Nić Porozumienia”- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych klas IV- VI.

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”- zajęcia warsztatowe dotyczące kształtowania postawy empatii u dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Dział Młodzieży Starszych Klas Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych

(osoby odpowiedzialne Aleksandra Rodziewicz- psycholog, Alicja Swat – pedagog ):

„Nić Porozumienia”- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych
` klas IV- VI.
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców.

„Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie”- zajęcia integrujące zespoły klasowe dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

„3… 2… 1… Internet!”- zajęcia warsztatowe dotyczące bezpieczeństwa w internecie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”- zajęcia warsztatowe dotyczące kształtowania postawy empatii u dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej.

„Przemoc rówieśnicza”- zajęcia warsztatowe przeciwdziałające przemocy rówieśniczej u uczniów w wieku 13-18 lat.

„Przytul hejtera”- zajęcia warsztatowe uwrażliwiające na problem obrażania w internecie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

„Przygody fejsmena”- zajęcia warsztatowe uwrażliwiające na kwestie ochrony prywatności online dla uczniów w wieku 13-14 lat (I-II klasa gimnazjum).

„Moje wartości w życiu”- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej.

 

Dział doradztwa i orientacji zawodowej

(osoby odpowiedzialne: Anika Szlemp-Jasiak – psycholog, Magdalena Lissowska – Ast – pedagog ):

 

Klasy VIII oraz III gimnazjum:

1. Zostań architektem swojej kariery.

2. Indywidualne porady zawodowe.

 

Szkoły ponadpodstawowe :

1. Planowanie kariery.

2. Indywidualne porady zawodowe.