Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Poradnie Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Wschowa

ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa
Nowy Szpital Budynek C, parter
Rejestracja: tel. 65 540 10 38

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Plac Jana Metziga 26, 64-100 Leszno
tel. 65 271 328, + 48 785 877 700

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

Pododdział Psychiatryczny

ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór

dla dzieci: tel: 68 327 40 48        dla młodzieży: tel: 68 327 40 96

 

Diagnoza
Stowarzyszenie, neurolog

NZOZ “Puls”

 

ul. Moniuszki 9, 67-200 Głogów
tel. 76 727 64 80/81

 

Praktyka Specjalistyczna
Bogusława Woźniak – neurolog, neurolog dziecięcy

 

Wielospecjalistyczny Szpital

ul. Chałubińskiego 7,  67-100 Nowa Sól

tel. 68 388 21 00

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym „Dalej Razem”

ul.Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona Góra
tel. +48 502 030 516

strona internetowa: http://www.autyzm.zgora.pl/articles/c.10000

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

 

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 722 60 97

 

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Autyzmem „ProFUTURO”

 

ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

rejestracja: tel. 61 843 40 38

poradnictwo, orzecznictwo dla osób z autyzmem: tel. 602 318 039

strona internetowa: https://pro-futuro.org/

 

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”

 

ul. Borowska 181-187, 50-532 Wrocław

tel. 48 717864344

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci

 

ul.Samuela Bogumiła Lindego 19-21, 51-138 Wrocław

tel.48 713 556 361

 

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci
i Młodzieży

ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław

tel. 71 352 84 12

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ

Al. Kasprowicza 64/66, 51-137 Wrocław
tel. 71 323 64 09

Gabinet psychologiczny

ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
tel: 48 785 877 700, 65 527 13 28
strona internetowa: www.dobiala.p

Poradnie Genetyczne

Centrum Genetyki Medycznej „Genesis”

 

ul. Towarowa 20, 65-114 Zielona Góra

ul. J. H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

Centralna rejestracja: tel. 61 62 63 436

strona internetowa: https://www.genesis.pl/

 

Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska

 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52, 50-381 Wrocław

tel. 71 784 12 33

Poradnie Uzależnień

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnienia

 

ul. Jelenia 1A, 65-090 Zielona Góra

tel. 68 453 20 00

strona internetowa: http://www.lopit.pl/

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

 

ul. Zamenhofa 27, 65-186 Zielona Góra

tel. 68 325 79 17,  68 324 33 78,  68 327 14 63

strona internetowa: http://www.wotuw.zgora.pl/

 

 

Placówki Szkolno – Wychowawcze

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze

       ·        ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
        tel. 65 547 69 22
        strona internetowa: www.sosw.wschowa.com.pl

       ·        Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

              tel. 65 538 85 92

              strona internetowa: http://soswrydzyna.com/

 

       ·        ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól

       tel. 68 388 24 40

       strona internetowa: https://soswnowasol.pl/

 

   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

    ul. Zamkowa 1f, 66-003 Zabór

    tel. 68 352 35 27

 

 

Pomoc Społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 17 58/59

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Spraw Narkomanii

ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa

 

tel. 65 540 67 60

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 25 25

Dom Pomocy Społecznej

Plac św. Jana 1, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 22 27

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO – WYKAZ PLACÓWEK

Wykaz do pobrania