Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie i filii w Sławie

Kadrę merytoryczną Poradni stanowią wysokiej klasy specjaliści, posiadający wyższe wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje w zakresie  m.in. oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji niedostosowanych społecznie oraz edukacji i terapii osób z autyzmem.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wschowski, a nadzór  pedagogiczny sprawuje Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 KADRA siedziby we Wschowie

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie mgr Wioleta Szyguła – pedagog, logopeda, terapeuta metody TOMATISA

Manuela Gawryluk – pracownik administracyjny

Kadra merytoryczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie

Dział – opieka nad małym dzieckiem od 0 do 6 lat

mgr Magdalena Józefiak – Mieżowiec – pedagog

mgr Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy

mgr Magdalena Wojciechowska – psycholog

Dział – opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym kl. I-VI

mgr Dorota Starżyk – Buczek – pedagog 

mgr Katarzyna Klak – Korona – psycholog

Dział – opieka nad uczniami klas VII-VIII SP i szkół ponadpodstawowych

mgr Alicja Swat –  pedagog

mgr Justyna Witczak – psycholog  

mgr Anna Gbiorczyk – pedagog

Dział – poradnictwo i orientacja zawodowa

mgr Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy

Dział  diagnoza i terapia logopedyczna 

mgr Iwona Lasota – Bartkowiak – logopeda, surdopedagog 

Dział – rehabilitacja i usprawnianie ruchowe              

mgr Anna Huzarrehabilitant, fizjoterapeuta

Kadra Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie FILIA W SŁAWIE

Urszula Rękoś   – pracownik administracyjny

Dział – opieka nad dziećmi do 6 roku życia i klas I – III szkoły podstawowej

mgr Monika Szudra – pedagog

mgr Alicja Rusowicz – logopeda

Dział – opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

mgr Katarzyna Łuczak – pedagog, doradca zawodowy

Funkcję doradcy w zakresie diagnoz medycznych w Poradni sprawuje lekarz podstawowej opieki medycznej Elżbieta Scecewicz  – Szarejko.