Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WE WSCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dział małego dziecka od 0 do 7 roku życia

(osoby odpowiedzialne: Anna Huzar- rehabilitant, Iwona Bartkowiak- logopeda, Magdalena Józefiak-Mieżowiec – pedagog, Anika Szlemp – Jasiak)

 1.  „Wsparcie na Starcie”.
 2. „Najważniejszy Pierwszy Krok”.
 3. „Wesoła Logorytmika”.
 4. Instruktaże dla rodziców i nauczycieli.

 

Dział szkoły podstawowej klasy od I do IV

(osoby odpowiedzialne: Katarzyna Klak-Korona – psycholog, Starżyk – Buczek – pedagog, Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, Katarzyna Łuczak – pedagog)

 1. „Śmiało przez świat” – warsztaty dla dzieci nieśmiałych.
 2. „Przechytrzyć nudę” – zajęcia wakacyjne.
 3. ,,Jak odczytać symptomy wskazujące, że uczeń może doświadczać przemocy domowej’’ – szkoleniowa Rada Pedagogiczna.
 4. ,,Uwaga – uwaga’’ – zajęcia grupowe dla uczniów klas II wykazujących zaburzenia koncentracji uwagi.
 5. ,,Ja w grupie’’ – zajęcia doskonalące kompetencje społeczne.
 6. ,,Zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież’’.

 

Dział starszych klas podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

(osoby odpowiedzialne Aleksandra Rodziewicz- psycholog, Alicja Swat – pedagog)

 1. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze.
 2. „Nić porozumienia” – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV-VI.

 

Dział doradztwa i orientacji zawodowej

(osoby odpowiedzialne: Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, Katarzyna Łuczak – pedagog)

 1. „Czynniki trafnego wyboru zawodu” – warsztaty.
 2. Zajęcia warsztatowe aktywizujące wybór zawodu i szkoły – na wniosek szkoły.

FILIA W SŁAWIE

Dział małego dziecka od 0 do 6 roku życia

(osoby odpowiedzialne: Beata Kamińska – psycholog, Monika Szudra – pedagog, Alicja Rusowicz – logopeda)

 

 1. “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze.
 2. Wykorzystanie w pracy z dzieckiem elementów Kinezjologii Edukacyjnej – warsztaty.
 3. Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne – warsztaty.

 

Dział szkoły podstawowej klasy od I do VIII

(osoby odpowiedzialne: Beata Kamińska – psycholog, Katarzyna Łuczak – pedagog)

Pogadanki i prelekcje

 1. Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować.
 2. Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce.
 3. Dziecko w cyberprzestrzeni.
 4. Profilaktyka uzależnień.

 

Warsztaty

Rodzice i wychowawcy:

 1. “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze.

Uczniowie:

 1. “Jak się stresować żeby nie zwariować?”
 2. “Kreatywne myślenie”
 3. “Co za dużo – to nie zdrowo – o grach komputerowych”
 4. “Każdy inny, wszyscy równi – o tolerancji”
 5. “Potrafię radzić sobie ze swoją złością”
 6. Sposoby skutecznego uczenia się”
 7. “Zajęcia zawodoznawcze”
 8. “Zagrożenie w sieci – o cyberprzestrzeni”
 9. “Profilaktyka uzależnień”