Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

W dniach 24.05.2021 r. oraz 28.05.2021 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie oraz w filii w Sławie odbyło się spotkanie psychologów i pedagogów szkolnych w ramach grupy wsparcia. Tematem przewodnim spotkania było wsparcie PPP w powrocie dzieci i młodzieży do  szkół i nauki w trybie stacjonarnym. Podczas spotkania specjaliści szkolni wymienili się informacjami, spostrzeżeniami związanymi z przebiegiem nauczania w formie zdalnej. Szczególną uwagę poświęcono wyłaniającym się problemom związanym z funkcjonowaniem uczniów podczas nauki zdalnej w czasie pandemii oraz obawom związanym z powrotem do szkół. Uczestników spotkania zapoznano z projektem programu ,, Dzieci i młodzież na nowo w szkole’’ . Przeprowadzono również badania ankietowe dotyczące  potrzeb z zakresu wsparcia psychologiczno –pedagogicznego w ramach współpracy z Poradnią. Psycholodzy i pedagodzy szkolni zostali również poinformowani na jakie formy pomocy mogą liczyć ze strony Poradni.