Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców‘’ w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Rusza II edycja programu  tym razem w Sławie

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Sławie dnia 20.04. 2021 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Poradni ul. Ogrodowa 1.


Informacje o programie:

1. ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest programem edukacyjnym dla wszystkich zajmujących się wychowywaniem młodego pokolenia, a w szczególności zaadresowana jest do Rodziców, którzy pełnią podstawową funkcję komórki rodzinnej, jaką jest funkcja wychowawcza.

2. Program został opracowany i wdrażany pod opieką merytoryczną ,,Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej”.

3. ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dostarcza dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się, pomaga doskonalić własne umiejętności wychowawcze, uczy poszanowania uczuć i potrzeb młodych ludzi. Wskazuje również na fundamentalne znaczenie postawy rodzica i wychowawcy, opartej na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam realizuje.

4. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małej grupie (do 15 osób), metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i nabywaniem umiejętności wychowawczych.

5. W czasie zajęć uczestnicy zajmują się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dzieckiem. Przyglądają się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, sposobom stawiania zakazów i nakazów oraz ich egzekwowania. W efekcie końcowym rodzice i wychowawcy wzmacniają swoje kompetencje wychowawcze, zwiększają skuteczność swoich oddziaływań wobec swoich dzieci lub podopiecznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów i wychowawców.

Zajęcia organizowane są nieodpłatnie.

Prowadząca: mgr Beata Kamińska – psycholog

Więcej informacji:

Filia w Sławie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie
ul. Ogrodowa 1, 67-400 Sława

tel. 68 356 60 63