Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Bez złości mamy więcej radości!!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie zaprasza na zajęcia feryjne! Zajęcia z elementami socjoterapii, prowadzone będą w formie gier i zabaw. W trakcie zajęć rozwijać będziemy m.in. zdolności społeczne dzieci, jak również wspierać ich kreatywność.Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, będą realizowane od 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

Główne cele programu: nawiązanie relacji interpersonalnych w grupie, doskonalenie komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie, trenowanie umiejętności zawierania kompromisu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, podejmowanie prób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci. Założeniem programu jest również wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, podnoszenie samooceny. Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni – liczba miejsc ograniczona.