Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

W ramach „Tygodnia Kariery” pracownicy PPP we Wschowie, Pani Katarzyna Łuczak – doradca zawodowy oraz Pani Anika Szlemp-Jasiak – psycholog, przeprowadzili zajęcia w klasie VIII Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie.

Tematem zajęć były: kariera, kompetencje oraz kreatywność. Zajęcia miały na celu pobudzić kreatywność uczniów oraz wskazać, jak ważną rolę odgrywają kompetencje na drodze kariery zawodowej. Podczas zajęć panowała życzliwa atmosfera, a uczestnicy wykazali zainteresowanie i aktywność.