Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

ZGŁOSZENIE / REJESTRACJA

Dziecko do 3 roku życia lub dziecko w wieku przedszkolnym

 1. Wniosek o przeprowadzenie badań
 2. Wniosek – konsultacja
 3. Informacja przedszkola o dziecku – w przypadku uczęszczania dziecka do żłobka / przedszkola.
 4. Informacja przedszkola o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną – w przypadku dziecka z orzeczeniem wydanym z powodu niepełnosprawności intelektualnej.
 5. Wniosek o prowadzenie terapii
 6. Przekazanie dokumentacji z innej poradni – w przypadku badań przeprowadzonych w innej placówce.

Dzieci szkolne

 1. Wniosek o przeprowadzenie badań
 2. Wniosek – konsultacja
 3. Informacja szkoły o uczniu
 4. Opinia polonisty – w przypadku ucznia z trudnościami w pisaniu.
 5. Informacja szkoły o wychowanku z niepełnosprawnością intelektualną – w przypadku ucznia z orzeczeniem wydanym z powodu niepełnosprawności intelektualnej.
 6. Wniosek o prowadzenie terapii
 7. Przekazanie dokumentacji z innej poradni – w przypadku badań przeprowadzonych w innej placówce.

Wydanie dokumentów

 1. Wniosek o wydanie opinii / informacji
 2. Wniosek o wydanie opinii specyficzne trudności w uczeniu się
 3. Wniosek o wydanie duplikatu informacji
 4. Wniosek o wydanie duplikatu opinii / orzeczenia

Orzecznictwo

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Zaświadczenie lekarskie – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 3. Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne / zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
 4. Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne

RODZICE

 1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – zajęcia grupowe podnoszące kompetencje wychowawcze.

PLACÓWKA

 1. Formularz zgłoszeniowy – wsparcie placówki
 2. Informacja przedszkola o dziecku
 3. Informacja przedszkola o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Informacja szkoły o uczniu
 5. Informacja szkoły o wychowanku z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Opinia polonisty
 7. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców