ppp.wschowa.info » Strona główna » WSPARCIE NA STARCIE – ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCHBIP

WSPARCIE NA STARCIE – ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH

Osiem zajęć przewidzianych dla dzieci, które są sposobnością do bezpośredniego kontaktu Rodzica z psychologiem i pedagogiem prowadzącymi zajęcia, uzyskaniem instruktażu do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego oraz umiejętnego udzielania wsparcia emocjonalnego.

 

WSPARCIE NA STARCIE - ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI POZNAWCZYCH

 Uczestnicy: Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku 6- 7 lat, u  których obserwuje się trudności w nabywaniu dojrzałości szkolnej z uwagi na deficyty w zakresie percepcji słuchowej, przetwarzania wzrokowo - przestrzennego, grafomotoryki oraz trudności emocjonalne.

Opis: Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania poznawczego poprzez ćwiczenia stymulujące rozwój poszczególnych modalności poznawczych.

 Celem zajęć jest:

* zwiększenie świadomości fonologicznej poprzez stymulowanie funkcji  słuchowych,

* rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

* usprawnienie umiejętności manualnych,

* stymulowanie funkcji wzrokowo - przestrzennych,

* rozwijanie zdolności koncentracji uwagi,

* rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych.

 Miejsce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie, ul. Zacisze 1

Prowadzące zajęcia: mgr Magdalena Józefiak - Mieżowiec, mgr Anna Paszczuk

Zajęcia rozpoczynają się 10 października 2019 roku o godzinie 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy!