ppp.wschowa.info » Strona główna » "Bez złości mamy więcej radości" - zajęcia feryjneBIP

"Bez złości mamy więcej radości" - zajęcia feryjne

Bez złości mamy więcej radości!!!

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie

zaprasza na zajęcia feryjne! 

Zajęcia z elementami socjoterapii, prowadzone będą w formie gier i zabaw.

W trakcie zajęć rozwijać będziemy m.in. zdolności społeczne dzieci, jak również wspierać ich kreatywność.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I-III  szkoły podstawowej,

będą realizowane od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r., w godz. 9.00-12.00.

W  zajęciach będzie uczestniczyć do 15 osób.

 

Prowadzący:

mgr Anika Szlemp - Jasiak - psycholog

mgr Anna Huzar - fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Łuczak - pedagog

mgr Dorota Starżyk - Buczek - pedagog


Główne cele terapeutyczne, to: nawiązanie relacji interpersonalnych w grupie, doskonalenie komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie, trenowanie umiejętności zawierania kompromisu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, podejmowanie prób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci, wdrażanie do samodzielnej pracy, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, podnoszenie samooceny dzieci.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni – liczba miejsc ograniczona.