ppp.wschowa.info » Strona główna » Poradnia z certyfikatemBIP

Poradnia z certyfikatem

 

Po raz kolejny Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie uzyskała certyfikat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Chronimy Dzieci. Certyfikat jest oficjalnym potwierdzeniem, że działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem są standardami pracy i wyznaczają codzienne zasady funkcjonowania Poradni w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

  Certyfikat jest dla nas znakiem jakości, potwierdzającym wysoki poziom działań podejmowanych na rzecz dzieci.

 

Certyfikat 68.61 KB