ppp.wschowa.info » Strona główna » WIZYTA W PORADNI - PROCEDURYBIP

WIZYTA W PORADNI - PROCEDURY

 

1. Dokumenty do opiniowania przesyłane są drogą pocztową (poczta elektroniczna lub tradycyjna).

2. Jeśli to możliwe, minimalizuje się kontakty z klientami.

3. O terminie badania/spotkania rodzic powiadamiany jest telefonicznie. Rodzic informowany jest  o warunkach bezpiecznego przebywania w poradni.

4. Podczas umawiania wizyty przeprowadza się wywiad odnośnie zdrowia (omówienie wizyty                       z określonymi procedurami, informowanie o niezbędnych środkach ostrożności; własne rękawiczki, maseczki i przyrządy piśmiennicze).

5. Na badanie/spotkanie przychodzi tylko jeden rodzic z jednym dzieckiem.

6. Rodzic z dzieckiem przychodzi na konkretną godzinę, aby uniknąć zbyt długiego przebywania na terenie poradni.

7. Rodzic i dziecko używają własnych maseczek i rękawiczek ochronnych.

8. Po przyjściu do Poradni klient ma mierzoną temperaturę, myje i dezynfekuje ręce.

9. W czasie badania/spotkania dziecko i rodzic używają swoich materiałów piśmienniczych (długopis, ołówek, kredki, linijka, gumka).

10. Podczas badania/spotkania specjalista używa maseczki/przyłbicy i rękawiczek jednorazowych.

11. Specjalista podczas badania nie używa przedmiotów, których nie można zdezynfekować.

12. Po wyjściu klienta specjalista dezynfekuje blat biurka i używane przybory.

13. Rodzic dziecka do lat 7 czeka na dziecko w korytarzu Poradni.

14. Wywiady i rozmowy postdiagnostyczne przeprowadzamy zdalnie.

15. Pracownicy Poradni stosują przyjęte procedury.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa od 10.00 do 10.30 przerwa techniczna.