ppp.wschowa.info » Aktualności » Spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowychBIP

Spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych

W dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologów i pedagogów
placówek oświatowych z rejonu działania naszej Poradni. Spotkania te organizowane są
cyklicznie w ramach współpracy między placówkami organizowanej przez pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. Listopadowa edycja poświęcona była nowym formom
pomocy, które pojawiły się w efekcie reformy oświaty. Analizie poddano formy wsparcia:
zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych).