ppp.wschowa.info » Oferta szkoleniowa PPPBIP

Oferta Poradni dla dzieci i uczniów na rok szkolny 2018/2019
Zapraszamy do zapoznania się ofertą Poradni dla uczniów na rok szkolny 2018/2019. Jednocześnie informujemy, iż istnienie możliwość  zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z innej, interesującej Państwa problematyki. Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć należy pisemnie złożyć w Poradni z około miesięcznym wyprzedzeniem.  Szczegółowe informacje o czasie trwania spotkania oraz jego formie można uzyskać u pracowników którzy przeprowadzają spotkanie.
Oferta Poradni w roku szkolnym 2017/2018 dla rodziców i nauczycieli.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni na rok 2016/2017. Jednocześnie informujemy, iż istnienie możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z innej, interesującej Państwa problematyki. Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć należy pisemnie złożyć w Poradni z około miesięcznym wyprzedzeniem. Szczegółowe informacje o czasie trwania spotkania oraz jego formie można uzyskać u pracowników poradni .