ppp.wschowa.info » Materiały archiwalneBIP

Przerwa urlopowa
Uwaga! Informujemy, że od dnia 16.07.2018 r. do 10.08.2018 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach dyżur pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie ( ul. Ogrodowa 1, tel. 068 356 6063)
Spotkanie ze studentami
W dniu 26 kwietnia w naszej Poradni odbyło się spotkanie ze studentami PWSZ w Głogowie. Opiekunem grupy była pani dr Małgorzata Siwińska. Prowadzącymi spotkanie z ramienia Poradni była pani dyrektor Anna Gbiorczyk i psycholog Anika Szlemp – Jasiak. Studenci z racji obranych kierunków studiów ( Resocjalizacja , Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne) zainteresowani byli funkcjonowaniem naszej placówki oraz zakresem jej działania. Podczas spotkania zapoznali się z misją i wizją Poradni oraz z działaniami jakie podejmuje placówka w środowisku lokalnym. Studenci zainteresowani byli również procedurami diagnostycznymi oraz rodzajami prowadzonych terapii. Bardzo cieszymy się, iż nasza praca i działalność interesuje przyszłą kadrę pedagogiczną.
RODO
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO dotyczy wszystkich podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe, w tym, co ważne, jednostki administracji publicznej. RODO ma na celu ujednolicenie na terenie całej UE przepisów określających zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Inspektorem danych osobowych w PPP we Wschowie jest p. Ewelina Pietrowiak mail: ppp-inspektor-wschowa@op.pl tel: 65 540 20 30
Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę
Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę po raz drugi został przyznany naszej Poradni. Jest on potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a wiec potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka. Niestety dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego , zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Ich potrzeby i prawa ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane. Nasza Poradnia w trosce o małych klientów dokłada wszelkich starań, aby dziecko , które wymaga pomocy w efekcie doznawania krzywdy zostało otoczone właściwą opieką, a proces krzywdzenia został niezwłocznie przerwany.
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z klas IV- VI szkół podstawowych na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć „Nić Porozumienia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.04.2017r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie. Zajęcia są organizowane bezpłatnie dla dzieci, które chcą lub potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego. Zapraszamy do udziału!
Dyrektor PPP we Wschowie informuje, iż w dniach 30.04-4.05.2018 r. Poradnia będzie nieczynna. W sytuacjach kryzysowych pomocy udziela PPP w Sławie ul. Ogrodowa 1. tel. 683566063
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
Dofinansowanie projektów na 2018 rok
15 lutego 2018 roku zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki ( zawartych w Programie Profilaktyki w Gminie Wschowa na rok 2018 ). Z radością przyjęliśmy informację , że 6 naszych projektów otrzyma wsparcie finansowe , które znacząco ułatwi nam realizację zaplanowanych działań. Dofinansowane zostaną projekty : Zajęcia wakacyjne –„ Przechytrzyć nudę ‘’ , „ Wsparcie na starcie” – dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej , „ Nić porozumienia” – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV –VI , „Szkoła dla rodziców i wychowawców’’ , „ Najważniejszy pierwszy krok ‘’- dla rodziców dzieci do lat 3 oraz „Wesoła logorytmika- pierwsza profilaktyka”. Łączna kwota dofinansowania to 3050 złotych. Dzięki wsparciu do uczestników „ Szkoły dla rodziców i wychowawców’’ trafią książki-poradniki , podczas zajęć wakacyjnych dzieci będą miały zapewniony posiłek , a zajęcia będą uatrakcyjnione nowymi materiałami dydaktycznymi. Dobra współpraca Poradni z GKRPA iPN ( Profilaktyka i Młodzież ) pozwala na skuteczne i atrakcyjne realizowanie zadań w zakresie profilaktyki.
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2018 obdaruje pomyślnością i szczęściem. Dyrekcja oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców
Od kilku lat prowadzimy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze - „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.” W zajęciach może wziąć udział każdy, kto chce wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze jako rodzic lub wychowawca. Prowadzone ćwiczenia pozwalają na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, sposobów komunikowania się oraz budowanie prawidłowych relacji rodzinnych. Doceniając ogromną rolę rodziców w kształtowaniu osobowości i wyborów dokonywanych przez dzieci, zmierzamy do tego, żeby „ najlepszym miejscem pod słońcem był dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka.” Kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” odbyła się w terminie od 02.11.do 12.12 2017 r., prowadzona przez pracowników naszej poradni – psycholog P. Aleksandrę Rodziewicz i pedagog P. Alicję Swat. Kurs ukończyło siedmioro rodziców, pragnących doskonalenia swych umiejętności w roli rodzica. Grupa rodziców charakteryzowała się dużą aktywnością w trakcie prowadzonych zajęć oraz otwartością na proponowane metody i sposoby oddziaływań wychowawczych. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w kolejnych edycjach „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” poprzez zgłoszenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie ul. Zacisze 1 lub telefoniczne pod numerem 65 540 20 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. mgr Aleksandra Rodziewicz mgr Alicja Swat
Spotkanie dyrektorów szkół podstawowych
12 grudnia 2017 w siedzibie Poradni na zaproszenie dyrektor Anny Gbiorczyk odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych z terenu gmin Wschowa i Szlichtyngowa. Tematem przewodnim była „ Współpraca : Poradnia-Szkoła w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów ‘. Wysoka frekwencja dyrektorów świadczy o tym , że szkołom zależy na jak najskuteczniejszym udzielaniu pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi czy trudnościami szkolnymi. Spotkanie dało też możliwość przedyskutowania innych spraw i problemów związanych z reformą oświatową. Dyrektorzy podzielili się przykładami dobrej praktyki dotychczasowo realizowanej współpracy na linii Poradnia-Szkoła.
Pomoc dla Marysi
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie po raz kolejny włączyli się w pomoc podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Tym razem włączyliśmy się w akcję charytatywną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera ,,Bliżej Autyzmu" oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie dla Marysi Lotki. Celem akcji było zebranie pieniędzy na zakup maszyny do zapisu Braille’a. Marysia boryka się z problemem zaniku nerwu wzrokowego i łamliwością kości. W ramach pomocy pracownicy Poradni wykonali własnoręcznie pierniki, breloki do kluczy, karmnik dla ptaków, dekoracje koronkowe oraz obrazki. Wykonane przedmioty zostały sprzedane w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego, który odbył się 3 grudnia na wschowskim rynku, a uzyskane pieniądze trafiły do organizatorów pomocy.
Spotkanie psychologów i pedagogów - listopad 2017 r.
W dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych z rejonu działania naszej Poradni. Spotkania te organizowane są cyklicznie w ramach współpracy między placówkami organizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Listopadowa edycja poświęcona była nowym formom pomocy, które pojawiły się w efekcie reformy oświaty. Analizie poddano formy wsparcia: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Najważniejszy Pierwszy Krok 2017
Kolejna edycja projektu „Najważniejszy Pierwszy Krok” za nami. Mamy pewność i ogromna satysfakcję, że i tym razem nasze Mamy wzbogaciły swoją wiedzę na temat rozwoju mowy, rozwoju społecznego, fizycznego oraz emocjonalnego swoich małych pociech. Mali uczestnicy także zawarli nowe znajomości podczas wspólnej zabawy. Korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz rehabilitantem w ocenie uczestniczek są bardzo duże. Panie deklarowały umiejętność wdrożenia teorii w praktykę w celu właściwego stymulowania rozwoju sowich dzieci. Uzyskane wiadomości bardzo im to ułatwią. Kolejny raz mamy satysfakcję z realizacji projektu. Specjaliści Poradni służą zawsze pomocą z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Planujemy kolejne edycje projektu „Najważniejszy Pierwszy Krok” więc zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów dzieci od urodzenia do 3 roku życia. Koordynator projektu mgr Iwona Lasota-Bartkowiak
Witamy w nowym roku szkolnym!
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Uwaga!
Informujemy, że od dnia 10.07.2017 r. do 4.08.2017 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach dyżur pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie ( ul. Ogrodowa 1, tel. 068 356 6063 )
Zajęcia wakacyjne "Przechytrzyć Nudę"
Zapraszamy serdecznie na zajęcia wakacyjne "Przechytrzyć Nudę".Wszystkich chętnych uczniów z klas 1-3 zapraszamy do zgłoszenia się w sekretariacie Poradni. Czekamy na Wasze przybycie. Zajęcia odbywać się będę od poniedziałku do piątku od 3 do 7 lipca😊 od 8.30 do 12.30😊
Mediacje rówieśnicze
UWAGA! Spotkanie dotyczące „Mediacji rówieśniczych” odbędzie się bez zmian w dniu 27.04.2017r. o godzinie 15.30 w gabinecie nr 7. Serdecznie zapraszamy!
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Pracownicy PPP
Mediacje rówieśnicze
W dn. 09.03.2017 r. odbyło się na terenie PPP spotkanie organizacyjne dla młodzieży zainteresowanej prowadzeniem działań mediacyjnych w problemowych sytuacjach wśród swoich rówieśników. Liczne przybycie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pozwala przypuszczać, że młodzi ludzie pragną podejmować zadania pomocowe na rzecz swoich kolegów i koleżanek. Na pierwsze spotkanie zapraszamy w dn. 16.03.1017 r. o godz. 15.30. Ponieważ część młodzieży z uwagi na inne zajęcia nie może obecnie uczestniczyć w ustalonym terminie, planujemy kolejną edycję „ Mediacji rówieśniczych” w przyszłym roku szkolnym. Aleksandra Rodziewicz -psycholog Alicja Swat - pedagog
„Mediacje rówieśnicze”
Informujemy o możliwości udziału młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zajęciach n/t „ Mediacje rówieśnicze,” organizowanych na terenie naszej Poradni prowadzonych przez psychologa- p..Aleksandrę Rodziewicz i pedagoga p. Alicję Swat . Zajęcia typu warsztatowego mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia na terenie swych szkół bezstronnych działań mediacyjnych, w sytuacjach konfliktów powstających między uczniami, którzy sami nie potrafią się ze sobą porozumieć. Niezbędne ku temu kompetencje umożliwiające rozwiązywanie nieporozumień między stronami uczestnicy mogą zdobyć poprzez udział w 10 cotygodniowych spotkaniach odbywających się na terenie naszej Poradni. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie organizacyjne w dniu 09.03. 2017 r. o godz. 15.30. w siedzibie PPP ul. Zacisze 1 Termin rozpoczęcia cyklu zajęć zostanie wkrótce podany do wiadomości na naszej stronie.
Z dumą informujemy, że nasza Poradnia dn. 09.01.2017r. w wyniku swoich działań otrzymała certyfikat Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany jest placówkom, które spełniają określone przez Fundację standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Każdego dnia dzieci stają się ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego. Nasza Poradnia dąży do tego, aby dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności. Chcemy, aby dzieci krzywdzone dostały odpowiednią pomoc psychologiczną. Podnosimy kompetencje rodzicielskie poprzez „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”, projekt „Najważniejszy pierwszy krok”. Uczymy dzieci jak unikać przemocy i wykorzystywania.
NOWA WIZJA PORADNI
"Wzmacniamy Was i ułatwiamy Wam drogę ku osobistemu rozwojowi i efektywnemu funkcjonowaniu w środowisku."
Podsumowanie I Forum Poradni
14 kwietnia br. w sali widowiskowej CKiR we Wschowie odbyło się zorganizowane przez nas I Forum Poradni . W tym roku było ono w formie konferencji pt. „ Start zawodowy-kształcenie a rynek Pracy”. W obradach udział wzięli przedstawiciele edukacji i rynku pracy. Zaproszeni byli przedstawiciele władz samorządowych i szkół, uczniowie i rodzice.
I FORUM PORADNI - Konferencja „START ZAWODOWY- KSZTAŁCENIE A RYNEK PRACY”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie organizuje w dniu 14.04.2016 roku, w ramach I Forum Poradni, konferencję pt. „Start zawodowy - kształcenie, a rynek pracy”. W naszej praktyce spotykamy się często z problemem rozbieżności między oczekiwaniami uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a ofertą edukacyjną i ofertą pracy. Pragniemy zainteresować środowisko naszego Powiatu problemem przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, a także zagadnieniem potrzeb i wymagań rynku pracy wobec absolwentów. Mamy nadzieję, że spotkanie środowisk edukacyjnego i pracy oraz samorządowego umożliwi dyskusję na temat stanu faktycznego i możliwości zmian. Rodzice i uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z problemem, by tę wiedzę wykorzystać planując karierę zawodową. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
Zapraszamy na kolejną edycję projektu Najważniejszy pierwszy krok!!
Chętne Mamy lub opiekunów dzieci w wieku od narodzin do 3 roku życia,prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub telefonicznie 65 5402030.
Poradnia oraz Biblioteka serdecznie zapraszają rodziców na zajęcia: „Czytam wyobraźnią”.
Projekt przeznaczony jest dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych oraz dla wszystkich rodziców małych dzieci jak również pedagogów i plastyków. Jest to cykl warsztatów (4 spotkania po 2 godz.), polegających na tworzeniu książki dotykowej dla dzieci oraz dla wszystkich miłośników czytania. Książki ułatwiają dzieciom poznawanie i rozumienie świata, a jego postrzeganie przez osoby niewidome i niedowidzące jest utrudnione. Inaczej widzi się rękami niż oczami, kolor ilustracji nie jest tak ważny jak faktura. Uczestnicy nauczą się, jak zaprojektować i wykonać taką książkę, by była atrakcyjna dla dziecka, a zarazem funkcjonalna. Zadaniem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących, rozwijanie i doskonalenie orientacji w małej przestrzeni, stymulowania percepcji dotykowej u małych dzieci oraz pobudzanie ciekawości otaczającego świata. Pierwsze zajęcia odbędą się 8 kwietnia 2016 roku od godziny 14.45 w Bibliotece Publicznej we Wschowie. Serdecznie zapraszamy!
Drodzy Klienci, z okazji Świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia. Niech świąteczny czas będzie pełen radości, miłości i ciepła domowego ogniska. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU
Sekretariat w dniu 26.03.2016 roku (piątek) będzie czynny od 8.00 do 13.00.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei. Pracownicy Poradni
Zakończył się projekt Najważniejszy pierwszy krok.
Zapraszamy do zapoznania się z opinią uczestniczek.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DLA DZIECI, UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW.
Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych na terenie naszej Poradni.
Zajęcia wakacyjne "Przechytrzyć Nudę".
Zajęcia wakacyjne "Przechytrzyć Nudę" już za nami:)Nie było nudy!!Dopisywały dobre humory, podobnie jak pogoda!Uczestnicy także spisywali się na medal.Według nich było fajnie i deklarowali, że na pewno w przyszłym roku też będą z Nami:)Bardzo nas to cieszy i nie możemy się już doczekać!!! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:)
Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych "Nić porozumienia"
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ostatnich zajęć socjoterapeutycznych, które odbyły się 01.06.2015 r. na terenie Parku Wolsztyńskiego. Ostatnie spotkanie zajęć „Nić porozumienia” miało charakter sportowy, z elementami „zdrowej rywalizacji”między uczestnikami.
NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK
Zapraszamy do obejrzenia zdjęc z pierwszej edycji zajęć dla mam dzieci w wieku 0-3 lat. I edycja projektu "Najważniejszy Pierwszy Krok" już za nami. Okazał się on najważniejszy nie tylko dla uczestników ale i prowadzacych. Czas na refleksje co się uadało, a co należy zmienic w kolejnej edycji. Zajęcia spotkały się z akceptacją i entuzjazmem młodych mam, które były bardzo zaangażowane, zainteresowane i nie bały sie zadawać pytań. Udało się stworzyć atmosferę spotkania "towarzyskiego", gdzie każda ze stron mogła się czuć swobodnie. Nasi najmłodsi uczestnicy okazali wielka cierpliwość i na swój dziecięcy sposób wykazywali zainteresowanie zajęciami:)))Kolejna edycja już jesienią!!! Warto ten najważniejszy pierwszy krok zrobić razem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Wschowie. Dziękujemy bardzo za pomoc w realizacji pani Malwinie Chruścickiej oraz Wam-Mamom pierwszej edycji projektu "Najważniejszy Pierwszy Krok". opracowała Iwona Lasota-Bartkowiak
WESOŁYCH ŚWIĄT !
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
Trwa nabór na grupę socjoterapeutyczną! Zapraszamy uczniów w wieku od 10 do 13 lat na zajęcia zwiększające samopoznanie, rozwijające umiejętności komunikacji między rówieśnikami oraz pozytywnego rozwiązywania problemów.
NOWE ZAJĘCIA DLA MAM MALUCHÓW!
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wraz z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa – Profilaktyka i Młodzież serdecznie zaprasza Mamy dzieci w wieku 0-3 lat na cykl bezpłatnych zajęć „Najważniejszy pierwszy krok”
IV FESTIWAL SZKÓŁ I DORADZTWA ZAWODOWEGO - FOTOREPORTAŻ
Zapraszamy do oglądania zdjęć.
Diagnozowanie autyzmu w naszej Poradni
Z satysfakcją informujemy , iż z dniem 1 stycznia 2015 roku nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka , w której mogą działać zespoły orzekające wydające orzeczenia oraz opinie dla dzieci z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera.
Drodzy klienci
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei. Pracownicy Poradni
UWAGA!
W dniu 24.12.2014 roku Poradnia będzie pełnić dyżur od godziny 8.00 do 13.00. Tego dnia nie będą prowadzone diagnozy oraz terapie.
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014!
Kariera to coś więcej niż pieniądze. To zadowolenie z życia. Ogólnopolski Tydzień Kariery jest coroczną akcją Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych mającą na celu inspirowanie inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Tegoroczna, czwarta edycja tej akcji odbywała się pod hasłem "Praca - zawód, czy kompetencje".
ZAPRASZAMY NA PIERWSZE SPOTKANIE WARSZTATÓW "SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 9.10.2014 R. O GODZINIE 17.00
Certyfikat Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi
Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie, mgr Anika Szlemp - Jasiak oraz mgr Iwona Lasota - Bartkowiak wzięły udział w szkoleniu dotyczącym Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi i uzyskały certyfikat pozwalający na posługiwanie się systemem diagnostycznym SAT.
Zajęcia wakacyjne w PPP Wschowa - Przechytrzyc nudę!
W dniach od 30.07.2014 r. do 4.07.2014 r. na terenie poradni odbywać sie będa zajęcia wakacyjne.
Informacja:
W dniu 2 maja 2014 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest nieczynna.
III Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego!!!! Dziękujemy!!
III Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego pod hasłem - Od szkoły do zawodu! Podsumowanie.
Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy
Prokuratura przeciw przemocy – Lubuska Niebieska Tarcza
Konferencja
Konferencja "Oblicza zdrowia psychicznego"
Zmiany w szkolnictwie zawodowym.
Rok szkolny 2013/2014 przyniesie w kształceniu ponadgimnazjalnym wiele zmian systemowych związanych z kształceniem ogólnym oraz zawodowym tych gimnazjalistów, którzy w bieżącym roku szkolnym i latach następnych ukończą gimnazjum.
Poradnia Psyychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog
Poradnia Psyychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog
Warsztaty Rodzeństwo bez rywalizacji - II część szkoły dla rodziców i wychowawców!
Zapraszamy!!!!!!!!!!! Nowośc w ofercie poradni! Tak bardzo wyczekiwany przez rodziców warsztat - Rodzeństwo bez rywalizacji! Pomaga on zrozumieć skąd się bierze zazdrość między rodzeństwem i pokazuje, co rodzice mogą zrobić, aby mimo doświadczanej zazdrości rodzeństwo uczyło się współpracować a rodzice nie tracili sił na powracające i często bezskuteczne próby godzenia skłóconych. Warsztat jest przydatny również w pracy wychowawczej w szkole, świetlicy czy grupie kolonijnej, ponieważ zjawisko rywalizacji między dziećmi tam też występuje.
Fotoreportaż z zajęć wakacyjnych
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z zajęć wakacyjnych "Przechytrzyć nudę".
Przerwa urlopowa.
Informujemy, że od dnia 14.07.2014 r. do 8.08.2014 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W pilnych (!) przypadkach dyżur pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie ( ul. Ogrodowa 1, tel. 068 356 6063 )
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie już po raz kolejny prowadziła cykl zajęć warsztatowych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Podsumowaliśmy Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego
Podsumowaliśmy Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego Dwudziestego ósmego marca bieżącego roku w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego, który miał miejsce szesnastego marca we Wschowie. Zaproszeni zostali przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zyczenia Świąteczne. Godziny otwarcia 24. 12.2012r i 31.12.2012 r.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym partnerom, przyjaciołom, klientom wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha i suto zastawionych stołów. Dyrektor i pracownicy PPP we Wschowie
FESTIWAL SZKÓŁ I USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie dziękują rodzicom, uczniom i nauczycielom za zainteresowanie Festiwalem Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego, który odbył się 16 marca we Wschowie
Poszerzenie kompetencji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Z radością informujemy, że 1 stycznia 2013 roku, nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedowidzacych i niewidomych. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni posiadają pełne kwalifikacje do realizacji powierzonych zadań, doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w róznych formach doskonalenia zawodowego. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię, spełniają warunki określone przepisami prawa oświatowego.
Pomoc dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu
Zapraszamy do przeczytania artykułu.
Bateria metod rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich. ODN Zielona góra
Zapraszamy do przeczytania artykułu.
„Zły dotyk” – kampania społeczna
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wschowie dołączyła do ogólnopolskiej kampanii "Zły dotyk". Celem akcji jest pokazanie, jak chronić dziecko przed złym dotykiem i jak mu pomóc, kiedy okaże się, że tego doświadczyło. Informacje adresowane są do rodziców i opiekunów dzieci, ale największa role w projekcie pełnia profesjonaliści - nauczyciele, lekarze czy terapeuci, którzy muszą wiedzieć, jak rozpoznawać problem i na niego reagować.
SZKOŁA DLA RODZICÓW.
ZAPRASZAMY NA KURS ROZWIJAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW. PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 10.10.2016 r. O GODZINIE 15.30 W GABINECIE NR 7.
Oferta działu poradnictwa zawodowego
Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z naszą ofertą.
Oferta działu opieki nad młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:
Oferta działu opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym klasy I - VI
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Oferta działu opieki nad dzieckiem od 0 do 6 roku życia
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę zajęć, które mogą zostać przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie z działu opieki nad małym dzieckiem.