ppp.wschowa.info » Rejon działaniaBIP

Rejon działania PPP

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie swym zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Wschowa, miasta i gminy Szlichtyngowa oraz Powiatu Wschowskiego. Łącznie pod opieką  znajduje się około 6600 dzieci i młodzieży.
       Na tym terenie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współpracuje z 30 placówkami, w tym 7 przedszkolami, 11 szkołami podstawowymi, 4 gimnazja, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym (w tym: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie), 2 szkołami ponadgimnazjalnymi, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego , Domem Dziecka  oraz  Domem Pomocy Społecznej.