ppp.wschowa.info » Rejon działaniaBIP

Rejon działania PPP

       Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie swym zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Wschowa, Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Gminy Sława. Łącznie pod opieką  znajduje się około 9000 dzieci i młodzieży.
       Na tym terenie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna współpracuje z 52 placówkami, w tym 7 żłobkami, 11 przedszkolami, 9 oddziałami przedszkolnymi, 17 szkołami podstawowymi, 5 szkołami ponadpodstawowymi i ponadgimnazjalnymi, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym (w tym: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie), Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Domami Dziecka  oraz  Domem Pomocy Społecznej.